BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XIV/102/2007

z dnia: 26 września 2007 r.
w sprawie: Obszaru Chronionego Krajobrazu Puszczy i Jezior Piskich.

Na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 880, z 2005r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 oraz Dz. U. z 2007r. Nr 75, poz. 493) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala co następuje:

§ 1

Nie uzgodnić projektu Rozporządzenia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Puszczy i Jezior Piskich.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Dietmar Georg Lange

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 29 paź 2008 17:52
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2013 razy