BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XIV/103/2007

z dnia: 26 września 2007 r.
w sprawie: przystąpienia Gminy Ruciane-Nida do Stowarzyszenia „Lokalna Organizacja Turystyczna Mazury Południowe”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, zm. 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128) oraz w związku z art. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 1999r. o Polskiej Organizacji Turystycznej (Dz. U. Nr 62, poz. 689, zm. z 2000r. Dz. U. Nr 22, poz. 273 zm. z 2001r. Dz. U. Nr 22, poz. 249) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1

Przystąpić do Stowarzyszenia „Lokalna Organizacja Turystyczna Mazury Południowe” z siedzibą w Piszu na zasadach określonych w statucie „Lokalnej Organizacji Turystycznej Mazury Południowe”, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida do wyznaczania przedstawiciela celem reprezentowania Gminy w Stowarzyszeniu.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Dietmar Georg Lange

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 29 paź 2008 17:57
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1816 razy