BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XIV/104/2007

z dnia: 26 września 2007 r.
w sprawie: zabezpieczenia środków na realizację projektu pn. „Utworzenie świetlicy miejskiej na potrzeby mieszkańców Rucianego-Nidy” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1

W związku z planowaną przez Gminę Ruciane-Nida realizacją w 2008 roku projektu pn. „Utworzenie świetlicy miejskiej na potrzeby mieszkańców Rucianego-Nidy” w ramach Sektora Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” (Działanie 2.3 – Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego) Rada Miejska Ruciane-Nida zobowiązuje się do zabezpieczenia w ramach budżetu Gminy Ruciane-Nida na rok 2008 środków finansowych na realizację ww. projektu w wysokości 195.383,23 zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Dietmar Georg Lange

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 29 paź 2008 18:01
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2000 razy