BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XIV/107/2007

z dnia: 26 września 2007 r.
w sprawie: uaktualnienia Planu Rozwoju Miejscowości Ruciane-Nida.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 wraz z późniejszymi zmianami) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1

  1. Uaktualnia się Plan Rozwoju Miejscowości Ruciane-Nida przyjęty Uchwałą Nr XLIV/52/2006 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 1 sierpnia 2006r. wraz z późniejszymi zmianami.
  2. Tekst jednolity Planu Rozwoju Miejscowości Ruciane-Nida stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu */.Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Dietmar Georg Lange

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 29 paź 2008 19:01
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1935 razy