BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XIV/111/2007

z dnia: 26 września 2007 r.
w sprawie: powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Piszu.

Na podstawi art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 163 § 2 ustawy z 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1

    Powołuje się zespół opiniujący kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Piszu w następującym składzie:
  1. Święcka Barbara
  2. Drozdowicz Halina
  3. Zęgota Zbigniew
  4. Skrajna Ewa

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Dietmar Georg Lange

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 29 paź 2008 19:21
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1849 razy