BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

APEL NR I/2022 RADY MIEJSKIEJ RUCIANE-NIDA

z dnia: 31 stycznia 2022 r.
w sprawie: zaostrzenia przepisów dotyczących problemu zanieczyszczania Wielkich Jezior Mazurskich.

Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 3 Statutu Gminy Ruciane-Nida przyjętego Uchwałą Nr XIV/114/2019 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Ruciane-Nida (Dz. Urz. Woj. Warmińsko - Mazurskiego  z 2019 r. poz. 4853) Rada Miejska Ruciane-Nida postanawia wystąpić z Apelem do Prezesa Rady Ministrów, Marszałków Sejmu i Senatu  o zaostrzenie przepisów dotyczących problemu  zanieczyszczania Wielkich Jezior Mazurskich poprzez spuszczanie nieczystości ciekłych z jachtów oraz innych jednostek pływających do wody - o następującej treści:

 "Wielkie Jeziora Mazurskie są jedną z najpiękniejszych części Polski. Stanowią zielone płuca naszego kraju, a jednocześnie słyną z walorów krajobrazowych i rekreacyjnych. W czasie sezonu turystycznego Mazury odwiedzane są przez tysiące turystów. Tak duże obłożenie Wielkich Jezior Mazurskich powoduje, że tutejsze samorządy podejmują wiele działań, takich jak budowa ekomarin, przydomowych oczyszczalni ścieków, rozbudowa sieci kanalizacyjnych mających na celu zachowanie tutejszej przyrody w niepogorszonym stanie. 
 Jednak wieloletnia obserwacja poparta sygnałami płynącymi ze środowisk żeglarskich wskazuje na to, że zrzut ścieków z jachtów bezpośrednio do jezior jest częstym, a wręcz nagminnym zjawiskiem. Jest to jedna z głównych przyczyn postępującej degradacji  biologicznej naszych jezior. Samorządy nadal będą podejmowały działania na rzecz rozwoju infrastruktury kanalizacyjnej, ale niezbędne są kompleksowe działania innych instytucji i rządu. 
 W związku z tym Rada Miejska Ruciane-Nida w trosce o stan wód Wielkich Jezior Mazurskich apeluje o jak najszybsze podjęcie działań przez Prezesa Rady Ministrów, Marszałków Sejmu i Senatu poprzez zmianę Ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji  jachtów i innych jednostek pływających o długości do  24 m  (Dz. U. z 2018 r. poz. 1137) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie wymagań technicznych i wyposażenia statków żeglugi śródlądowej oraz upoważniania podmiotów do wykonywania przeglądów technicznych statków (Dz. U. z 2010 r. nr 216 poz. 1423). 
Rada Miejska wnioskuje o:
- wprowadzenie kontroli szczelności zbiorników na nieczystości ciekłe jachtów i innych jednostek pływających;
- zaostrzenie kar za wpuszczanie nieczystości ciekłych z jachtów oraz innych jednostek pływających  do wody i skuteczne ich egzekwowanie;
- uchwalenie zasady plombowania przez właściwy organ rejestrujący zbiorników na nieczystości ciekłe w jachtach oraz innych jednostkach pływających; 
- zabezpieczanie w budżecie państwa środków na inwestycje związane z budową pomp do odbioru nieczystości ciekłych. 
Działania te pozwolą na zachowanie czystych i pięknych Mazur dla następnych pokoleń. Wprowadzenie powyższych zmian przed rozpoczęciem  sezonu żeglarskiego w 2022 roku do minimum ograniczy dalszą degradację Wielkich Jezior Mazurskich i przyczyni się do szybszego samooczyszczenia wód".

Zobowiązuje się Przewodniczącą Rady Miejskiej Ruciane-Nida do przekazania apelu Prezesowi Rady Ministrów, Marszałkowi Sejmu i Senatu oraz gminom leżącym na obszarze Wielkich Jezior Mazurskich. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Agnieszka Kręciewska 

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 14 lut 2022 09:25
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 227 razy