BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XLIX/436/2022

z dnia: 31 stycznia 2022 r.
w sprawie: uchylenia Uchwały Nr XLII/374/2021 Rady Miejskiej Ruciane - Nida z dnia 27 września 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ruciane - Nida - ul. Akacjowa, Harcerska, Dybówek.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) - Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:


§ 1. Uchyla się Uchwałę Nr XLVIII/424/2021 Rady Miejskiej Ruciane - Nida z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLII/374/2021 Rady Miejskiej Ruciane - Nida z dnia 27 września 2021 r., dotyczącej uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ruciane - Nida - ul. Akacjowa, Harcerska, Dybówek.
§ 2. Uchyla się uchwałę Nr XLII/374/2021 Rady Miejskiej Ruciane - Nida z dnia 27 września 2021 r., w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ruciane - Nida - ul. Akacjowa, Harcerska, Dybówek. 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane - Nida.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Agnieszka Kręciewska 

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 15 lut 2022 09:09
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 221 razy