BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XV/120/2007

z dnia: 30 października 2007 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Ruciane-Nida nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Powiatu Piskiego a będącej w zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Ruciane-Nida nieruchomości gruntowej ozn. nr geod. 96/3, o pow. 8 m², położonej w Rucianem-Nidzie przy ul. Mazurskiej, stanowiącej własność Powiatu Piskiego a będącej w zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu x/.



Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Dietmar Georg Lange

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 29 paź 2008 19:58
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1874 razy