BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

LI/458/2022

z dnia: 28 marca 2022 r.
w sprawie: przekazania petycji według właściwości.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t. j. : Dz. U. z 2018 r. poz. 870) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje: 

§ 1. Po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rada Miejska Ruciane-Nida postanawia przekazać petycję członka Cechu Zdunów Polskich z dnia 07 marca 2022 r. podmiotowi właściwemu - Sejmikowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego z przyczyn, o których mowa w treści uzasadnienia do niniejszej uchwały. 
§ 2. Wykonanie uchwały oraz powiadomienie zainteresowanego o sposobie rozpatrzenia petycji powierza się Przewodniczącej Rady Miejskiej Ruciane-Nida. 
§ 3. Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Agnieszka Kręciewska 

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 4 kwi 2022 10:39
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 213 razy