BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

LI/462/2022

z dnia: 28 marca 2022 r.
w sprawie: wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz zasad prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonych miejscach.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 3 i 5 ustawy z dnia 29 października 2021r. o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników (t. j.: Dz. U. z 2021r. poz. 2290) Rada Miejska Ruciane-Nida – uchwala,  co następuje:

§ 1. Wyznacza się miejsca prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na targowisku miejskim przy ul. Kwiatowej w Rucianem-Nidzie na działce o numerze geodezyjnym 229/308, obręb Ruciane-Nida.
§ 2. Przyjmuje się regulamin określający zasady prowadzenia handlu w piątki i w soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonym miejscu w Rucianem-Nidzie, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.
§ 3. Tekst Regulaminu zostanie umieszczony na targowisku w miejscu widocznym, ogólnie dostępnym, w sposób umożliwiający swobodne zapoznanie z nim osobom korzystającym z targowiska. 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Agnieszka Kręciewska

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 4 kwi 2022 10:52
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 222 razy