BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

LII/466/2022

z dnia: 27 kwietnia 2022 r.
w sprawie: rozpatrzenia petycji.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t. j. : Dz. U. z 2018 r. poz. 870) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje: 
§ 1. Po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rada Miejska Ruciane-Nida postanawia wniesioną przez mieszkańców  i letników sołectwa Wygryny petycję w sprawie podjęcia działań mających na celu pozyskanie terenu pod kąpielisko tj. miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli  oraz plażę gminną  uznać za zasadną lecz niemożliwą do realizacji z  przyczyn, o których mowa w treści uzasadnienia do niniejszej uchwały. 
§ 2. Wykonanie uchwały oraz powiadomienie zainteresowanego o sposobie rozpatrzenia petycji powierza się Przewodniczącej Rady Miejskiej Ruciane-Nida. 
§ 3. Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
Agnieszka Kręciewska 

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 4 maj 2022 13:19
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 346 razy