BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 44/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane - Nida

z dnia: 06 kwietnia 2022 r.
w sprawie: zmiany planu finansowego wydzielonego rachunku na cele związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - Fundusz Pomocy

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.:Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn.zm.) oraz art. 14 ust. 14 i ust. 15 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku
z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§1.

W Zarządzeniu Nr 41/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z dnia 04 maja 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego wydzielonego rachunku na cele związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku
z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - Fundusz Pomocy ustalonego Zarządzeniem Nr 27/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida  z dnia 05 kwietnia 2022 r. w sprawie planu finansowego wydzielonego rachunku na cele związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - Fundusz Pomocy, wprowadza się następujące zmiany:

- dotychczasowy załącznik Nr 1 w § 1 dotyczący ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Pomocy na rok 2022, otrzymuje brzmienie zgodnie
z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

Burmistrz Miasta i Gminy

Ruciane-Nida

/-/Piotr Ryszard Feliński

 

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 11 maj 2022 10:20
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 439 razy