BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 49/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane - Nida

z dnia: 25 maja 2022 r.
w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.

Na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r.,  poz. 559 ze zm.) w związku z art. 19 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U.
z 2022 r., poz. 530 ze zm.) oraz § 11 Zarządzenia Nr 11/2017 z dnia 10.02.2017 r. Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane – Nida w sprawie sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miasta i Gminy Ruciane – Nida, zarządzam co następuje:

§1.

Powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą Pani Iwony FAJDEK, na stanowisko urzędnicze ds. księgowości dochodów budżetowych w składzie:


  1. Danuta Kowalewska - Przewodnicząca Komisji
  2. Ewa Kozicka - Członek Komisji
  3. Wioleta Moroz - Członek Komisji

§2.

Wyznaczam termin przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą na dzień 13 czerwca 2022 r., w godzinach wyznaczonych przez Przewodniczącą Komisji.

§3.

Komisja Egzaminacyjna działa zgodnie z Zarządzeniem Nr 11/2017 z dnia 10.02.2017 r. Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane – Nida w sprawie sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miasta i Gminy Ruciane – Nida.

§4.

Wykonanie zarządzenia powierzam Przewodniczącej Komisji Egzaminacyjnej.

§5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                  

                                                                                                          /-/ Piotr Ryszard Feliński

                                                                                              Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane - Nida

 

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 25 maj 2022 11:52
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 372 razy