BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

LIII/486/2022

z dnia: 25 maja 2022 r.
w sprawie: określenia sezonu kąpielowego na terenie Miasta i Gminy Ruciane-Nida w 2022 roku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) w związku z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne
(t. j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z późn. zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:
§ 1. Sezon kąpielowy na terenie Miasta i Gminy Ruciane-Nida w roku 2022 określa się od 15.06.2022 r. do 31.08.2022 r. 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida. 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
Agnieszka  Kręciewska 

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 1 cze 2022 09:36
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 299 razy