BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

LIII/489/2022

z dnia: 25 maja 2022 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas określony powyżej 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.  Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) w związku z art. 13 ust. 1 oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje: 
§ 1. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na czas określony powyżej 3 lat części nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida, oznaczonej nr 22 o pow. 1 870 m², położonej w miejscowości Krzyże.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
Agnieszka Kręciewska 

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 1 cze 2022 09:48
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 307 razy