BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

LIV/502/2022

z dnia: 27 czerwca 2022 r.
w sprawie: wotum zaufania dla Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane - Nida.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) Rada Miejska Ruciane - Nida uchwala, co następuje:
§ 1. Po przeprowadzeniu debaty nad Raportem o stanie Gminy Ruciane - Nida za 2021 rok udziela się wotum zaufania Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane - Nida. 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
Agnieszka Kręciewska 

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 8 lip 2022 07:48
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 128 razy