BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

LVI/530/2022

z dnia: 26 września 2022 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu stanowiącego własność Gminy Ruciane-Nida.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) w związku z art. 13 ust.1 art. 37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz. U. z  2021 r., poz. 1899 Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:


§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż lokalu nr 15, o pow. użytkowej 137,27 m² usytuowanego w budynku nr 30 w miejscowości Ukta, gm. Ruciane-Nida wraz z udziałem wielkości 13727/152585 części w gruncie oznaczonym nr geodezyjnym 198/1 o powierzchni 0,2394 ha i częściach wspólnych budynku, stanowiącego własność Gminy Ruciane -Nida. 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
Agnieszka Kręciewska 

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 10 paź 2022 10:13
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 79 razy