BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

LVII/536/2022

z dnia: 24 października 2022 r.
w sprawie: przyznania środków z funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2023.

Na podstawie art. 5 ust. 10 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301) oraz Uchwały Nr XXII/167/2016 Rady Miejskiej Ruciane-Nda z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Ruciane-Nida środków stanowiących fundusz sołecki, w związku z ponownym uchwaleniem wniosku sołectwa Wygryny w sprawie przyznania środków z funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2023 Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na realizację przedsięwzięć zgłoszonych we wniosku sołectwa Wygryny w sprawie przyznania środków z funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2023. 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida. 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
Agnieszka Kręciewska 

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 4 lis 2022 13:59
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 57 razy