BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XVIII/143/2007

z dnia: 28 grudnia 2007 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie, położonym w Ukcie, stanowiącym własność Gminy Ruciane-Nida.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i w związku z art. 13 ust. 1 i art. 34 ust. 1 pkt 3 oraz art. 37 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity – Dz. U. z 2004 roku Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na sprzedaż, w drodze bezprzetargowej, lokalu mieszkalnego nr 8 zlokalizowanego w budynku mieszkalnym nr 23 w Ukcie, o powierzchni użytkowej 42,73 m² i przynależnej piwnicy o powierzchni 3,24 m² oraz przynależnego pomieszczenia w budynku gospodarczym o powierzchni 5,43 m² wraz z udziałem wielkości 100/1000 części w gruncie, ozn. nr geod. 205/2, o pow. 2.549 m², położonym w Ukcie, stanowiącym własność Gminy Ruciane-Nida.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu x/.Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Dietmar Georg Lange

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 26 lis 2008 12:26
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1830 razy