BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XXIX/100/2008

z dnia: 27 listopada 2008 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 16 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste odpowiedniej wielkości udziału w gruncie, położonym w Rucianem-Nidzie przy ul. Kolejowej nr 8, stanowiącym własność Gminy Ruciane-Nida.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i w związku z art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U z 2004 roku Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 16 usytuowanego na IV piętrze budynku wielorodzinnego nr 8 w Rucianem-Nidzie przy ul. Kolejowej, o powierzchni użytkowej 56,15 m2 z przynależną piwnicą o pow. 3,28 m2 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste, na okres 99 lat, udziału wielkości 56,15/1028,36 części w działce ozn. nr geod. 205/3, o pow. 531 m2, położonej w Rucianem-Nidzie przy ul. Kolejowej, stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu x/.Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Dietmar Georg Lange

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 3 gru 2008 11:50
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1881 razy