BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XLII/43/2006

z dnia: 8 czerwca 2006
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Ruciane – Nida, położonej w Rucianem – Nidzie przy ul. Kwiatowej
Na podstawie art.18 ust. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i w związku z art. 13 ust.1 i art. 37 ust 2, pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 roku nr 261, poz. 2603) Rada Miejska Ruciane – Nida uchwala, co następuje:

§1

Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, ozn. nr geod. 229/286, o pow. 52 m2 położonej w Rucianem-Nidzie przy ul. Kwiatowej, stanowiącej własność Gminy Ruciane – Nida, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej ozn. nr geod. 232/2

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane – Nida.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu x/Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Andrzej Stawryłło
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 3 sie 2009 13:32
Opublikował(a): Karol Łęgowski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2062 razy