BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 1/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida

z dnia: 16 lutego 2009 r.
w sprawie: powołania Komisji do rozstrzygnięcia konkursu na dofinansowanie działań w zakresie realizacji zadania gminy.
Na podstawie art. 26, ust. 1 i art.33, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1999 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam, co następuje.


§1


Powołuję Komisję konkursową w następującym składzie:

1. Jarosław Hubert Zyskowski - Przewodniczący Komisji,
2. Piotr Feliński - Członek,
3. Karol Syta - Członek,
do dokonania oceny złożonych przez podmioty zainteresowane uzyskaniem dofinansowania realizacji zadania gminy, w konkursie ogłoszonym pod nazwą "Krzewienie kultury fizycznej i sportu w Gminie Ruciane-Nida" - działanie w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu organizowanych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w czasie wolnym od nauki i pracy w gminie Ruciane-Nida.


§2


1. Oceny wniosków złożonych w konkursie Komisja dokona do 30 marca 2009 r.
2. Protokół z oceny wniosków wraz z propozycją komisji, co do wysokości dotacji należy przedstawić Burmistrzowi w terminie do 30 marca 2009 r.


§3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Burmistrz Miasta i Gminy

Leszek Marek Gryciuk


Data dodania:
Data upublicznienia:
Opublikował(a): Anna Fiodorow
Zaakceptował(a): Anna Fiodorow
Artykuł był czytany: 1872 razy
Ilość edycji: 4