BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 2/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida

z dnia: 27 lutego 2009 r.
w sprawie: powołania Komisjii ds. ustalenia szkód i szacowania strat powstałych wskutek zdarzeń o charakterze klęski żywiołowej.
Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późń. zm.) w celu ustalenia szkód i oszacowania strat powstałych wskutek zdarzeń o charakterze klęski żywiołowej w infrastrukturze publicznej mienia komunalnego - zarządzam, co następuje:


§1


Powołuję komisję ds. ustalenia szkód i szacowania strat spowodowanych gwałtownymi i długotrwałymi opadami śniegu oraz deszczu w infrastrukturze publicznej mienia komunalnego na terenie gminy Ruciane-Nida w następującym składzie:

1. Artur Chudzik -przewodniczący,
2. Ilona Makowiecka -członek,
3. Waldemar Krystkiewicz -członek.


§2


Do zadań komisji należy:
1) lokalizacja i ustalenie rozmiaru szkód,
2) ustalenie wysokości szkód,
3) sporządzenie protokołu.§3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Burmistrz Miasta i Gminy

Leszek Marek Gryciuk
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 14 cze 2010 09:38
Opublikował(a): Anna Fiodorow
Zaakceptował(a): Anna Fiodorow
Artykuł był czytany: 2097 razy