BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 15/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida

z dnia: 15 maja 2009 r.
w sprawie: powołania operatora obsługi informatycznej pełnomocnika Rejonowej Komisji Wyborczej w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z § 6 ust. 3 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie warunków i sposobu wykorzystywania techniki elektronicznej przy ustalaniu wyników głosowania i wyniku wyborów oraz trybu przekazywania danych z protokołów za pośrednictwem sieci elektronicznego przekazywania danych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r. (MP z 2009 r., Nr 19, poz. 243) - Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida zarządza, co następuje:

§ 1

Powołuje się Pana Jarosława Huberta Zyskowskiego na operatora obsługi informatycznej Pełnomocnika Rejonowej Komisji Wyborczej w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.


§ 2

Zakres zadań operatora obsługi informatycznej Pełnomocnika Rejonowej Komisji Wyborczej w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r. stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.


§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz Miasta i Gminy

Leszek Marek Gryciuk


Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 28 cze 2010 10:51
Opublikował(a): Anna Fiodorow
Zaakceptował(a): Anna Fiodorow
Artykuł był czytany: 1897 razy