BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 19/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida

z dnia: 30 czerwca 2009 r.
w sprawie: zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2009 r.

Na podstawie art. 188 ust. 2 pkt 1 i art. 179 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104) oraz § 11 pkt 3 uchwały Nr XXX/103/2008 Rady Miejskiej Ruciane – Nida z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie w budżetu na rok 2008 – Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane – Nida z a r z ą d z a, co następuje:

§ 1


Dokonać zmian w planie wydatków :

1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 130.400,00 zł

2. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 130.400,00 zł


1. Zmiany w budżecie po stronie wydatków:
klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział, paragraf)
plan dotychczasowy
zwiększenie
zmniejszenie
plan po zmianach
600-60016 § 4210
50 000,00
-
20 000,00
30 000,00
600-60016 § 4270
150 000,00
-
20 000,00
130 000,00
600-60095 § 4210
110 000,00
40 000,00
-
150 000,00
630-63001 § 4210
1 000,00
1 000,00
-
2 000,00
630-63003 § 4210
5 000,00
2 000,00
-
7 000,00
630-63001 § 4300
55 000,00
-
3 000,00
52 000,00
700-70005 § 4430
15 000,00
-
10 000,00
5 000,00
700-70005 § 4300
80 000,00
-
32 000,00
48 000,00
700-70005 § 4530
250 000,00
19 000,00
-
269 000,00
700-70095 § 4300
80 000,00
24 000,00
-
104 500,00
700-70095 § 4430
3 000,00
-
2 500,00
500,00
700-70095 § 4260
200,00
1 000,00
-
1 200,00
750-75011 § 4210
6 000,00
-
100,00
5 900,00
750-75011 § 4440
1 900,00
100,00
-
2 000,00
750-75095 § 4140
25 00,00
5 000,00
-
30 000,00
750-75095 § 4210
70 000,00
-
5 000,00
65 000,00
750-75095 § 4260
3 000,00
6 000,00
-
9 000,00
750-75095 § 4300
125 000,00
-
6 000,00
119 000,00
751-75113 § 4210
4 000,00
-
1 700,00
2 300,00
751-75113 § 4300
3 000,00
1 700,00
-
4 700,00
756-75647 § 4100
25 000,00
500,00
-
25 500,00
756-75647 § 4210
10 000,00
-
5 000,00
5 000,00
756-75647 § 4300
1 500,00
3 500,00
-
5 000,00
756-75647 § 4430
2 000,00
1 000,00
-
3 000,00
851-85154 § 4170
55 000,00
-
5 000,00
50 000,00
851-85154 § 4210
25 000,00
20 000,00
-
45 000,00
851-85154 § 4300
52 500,00
-
15 000,00
37 500,00
853-85354 § 4440
1 900,00
100,00
-
2 000,00
853-85395 § 4740
2 000,00
-
100,00
1 900,00
900-90004 § 4210
6 000,00
5 000,00
-
11 000,00
900-90004 § 4300
70 000,00
-
5 000,00
65 000,00
RAZEM:
1 288 000,00
130 400,00
130 400,00
1 288 000,00


§ 2


Budżet gminy na 2009r. po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem 31.145.506,53 zł

2. Plan wydatków ogółem 31.817.672,41 zł

§ 3


Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie obwieszczenia.*

* - rozplakatowano dnia 30 czerwca 2009r.


Burmistrz Miasta i Gminy

Leszek Marek Gryciuk

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 5 lip 2010 12:03
Opublikował(a): Anna Fiodorow
Zaakceptował(a): Anna Fiodorow
Artykuł był czytany: 1854 razy