BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 20/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida

z dnia: 10 lipca 2009 r.
w sprawie: ustalenia Regulaminu korzystania z hali sportowo-rekreacyjnej w Ukcie
Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam, co następuje.


§ 1


1. Ustalam warunki korzystania z hali sportowo-rekreacyjnej w Ukcie
2. Warunki korzystania z hali sportowo-rekreacyjnej w Ukcie określa regulamin stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.


§ 2


1. Regulamin korzystania z hali sportowo-rekreacyjnej w Ukcie będzie obowiązywał od dnia oddania obiektu do użytku.
2. Opiekunem obiektu po oddaniu go do użytku będzie Dom Kultury w Rucianem-Nidzie.


§ 3


Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz Miasta i Gminy

Leszek Marek GryciukPliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 29 cze 2010 13:40
Opublikował(a): Anna Fiodorow
Zaakceptował(a): Anna Fiodorow
Artykuł był czytany: 1864 razy