BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 21/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida

z dnia: 20 sierpnia 2009 r.
w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009 r.

Na podstawie art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104) Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida zarządza, co następuje:

§ 1


Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009 r. stanowiącą załącznik nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2


Przedstawić informację z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009 r. Radzie Miejskiej w Rucianem-Nidzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie obwieszczenia.*


Burmistrz Miasta i Gminy

Leszek Marek Gryciuk


*-rozplakatowano dnia 25 sierpnia 2009 r.
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 6 lip 2010 08:49
Opublikował(a): Anna Fiodorow
Zaakceptował(a): Anna Fiodorow
Artykuł był czytany: 2128 razy