BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 28/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida

z dnia: 16 grudnia 2009 r.
w sprawie: inwentaryzacji sprzetu obrony cywilnej znajdującego się w magazynie Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida
Na podstawie art. 26 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późniejszymi zmianami), zarządzam co następuje:


§ 1


Przeprowadzić inwentaryzację sprzętu obrony cywilnej poprzez dokonanie spisu Z natury w okresie 01.01.-20.01.2010 r.


§ 2


Powołuję komisję inwentaryzacyjną do przeprowadzenia spisu z natury w następującym składzie:
1. Jacek Schramke - przewodniczący komisji
2. Piotr Jankiewicz - członek komisji
3. Tomasz Frąckiewicz - członek komisji


§ 3


Komisja inwentaryzacyjna dokona spisu z natury sprzętu obrony cywilnej przekazanego umową użyczenia z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, który znajduje się w magazynie OC Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida.


§ 4


Przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej dokona porównań ilościowych sprzętu ze spisem z natury a ewidencją w księgach inwentarzowych.W razie ujawnienia różnic, osoba odpowiedzialna materialnie złoży pisemne wyjaśnienie o przyczynach powstania różnic.


§ 5


Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.Burmistrz Miasta i Gminy

Leszek Marek Gryciuk


Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 7 lip 2010 12:44
Opublikował(a): Anna Fiodorow
Zaakceptował(a): Anna Fiodorow
Artykuł był czytany: 2010 razy