BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 29/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida

z dnia: 17 grudnia 2009 r.
w sprawie: opłat za usługi na terenie cmentarzy komunalnych
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 13 oraz art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 23 poz. 295 z późn. zm.)


Zarządzam, co następuje:

Ustala się następujące stawki opłat za usługi na terenie cmentarzy komunalnych:

Lp.
RODZAJ USŁUGI
Cena jednostkowa (netto)
1.
Wykopanie i zasypanie grobu dużego
360.00
2.
Wykopanie i zasypanie grobu małego (dziecięcy)
140.00
3.
Opłata za miejsce pod grób pojedyńczy na okres 20 lat
215.00
4.
Opłata za miejsce pod grób podwójny na okres 20 lat
430.00
5.
Opłata za ponowne wykupienie grobu pojedyńczego na okres 20 lat
245.00
6.
Opłata za ponowne wykupienie grobu podwójnego na okres 20 lat
430.00
7.
Opłata za każdorazowe stawianie nagrobka pojedyńczego
85.00
8.
Opłata za każdorazowe stawianie nagrobka podwójnego
160.00
9.
Opłata za miejsce ziemne na 1 urnę
215.00
10.
Opłata za przechowywanie zwłok w kaplicy cmentarnej za każdą dobę
50.00
11.
Za wjazd karawanem na cmentarz
50.00


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku.Burmistrz Miasta i Gminy

Leszek Marek Gryciuk
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 8 lip 2010 09:24
Opublikował(a): Anna Fiodorow
Zaakceptował(a): Anna Fiodorow
Artykuł był czytany: 2182 razy