BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 5/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida

z dnia: 21 maja 2010 r.
w sprawie: powołania rzeczoznawców do przeprowadzenia szacowania wartości zwierząt.
Na podstawie art. 49 ust. 12 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r Nr 213, poz. 1342 z późn. zm.), w związku z § 2 ust. 1 rozporzadzenia ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie rzeczoznawców wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii do przeprowadzenia szacowania (Dz. U. Nr 142, poz. 1161) zarządzam, co następuje:


§ 1


Powołuję na rzeczoznawców do przeprowadzania szacowania wartości zwierząt następujące osoby:
1. Ryszard Kożan, zam. Ruciane-Nida, ul. Szkolna 1 m. 8.
2. Józef Kruszyński, zam. Ruciane-Nida, ul. Kwiatowa 4 m. 27.


§ 2


Do zadań rzeczoznawcy należy wykonywanie szacowania zwierząt oraz zniszczonych z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego w rozumieniu przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego, jaj wylęgowych i pasz, oraz sprzętu.

§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 21 maja 2010 r.


Burmistrz Miasta i Gminy

Leszek Marek Gryciuk

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 19 lip 2010 15:20
Opublikował(a): Anna Fiodorow
Zaakceptował(a): Anna Fiodorow
Artykuł był czytany: 1852 razy