BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 7/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida

z dnia: 25 maja 2010 r.
w sprawie: powołania koordynatora gminnego d/s obsługi informatycznej wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z § 6 ust. 3 i § 8 ust. 1 pkt 3 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie zasad i sposobu wykorzystania elektronicznego systemu przesyłania i przetwarzania danych o wynikach głosowania i wynikach wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. – Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida zarządza, co następuje:


§ 1


Powołuje Pana Jarosława Huberta Zyskowskiego na koordynatora gminnego odpowiedzialnego za szkolenie operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych i wsparcie techniczne obsługi informatycznej tych komisji w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.§ 2


Zakres czynności koordynatora gminnego stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.§ 3


Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Ruciane-Nida.§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy

Leszek Marek Gryciuk
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 19 lip 2010 15:29
Opublikował(a): Anna Fiodorow
Zaakceptował(a): Anna Fiodorow
Artykuł był czytany: 1771 razy