BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 9/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida

z dnia: 31 maja 2010 r.
w sprawie: powołania Gminnego Biura Spisowego dla miasta i gminy Ruciane-Nida do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 r.
Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 17 lipca 2009 roku o powszechnym spisie rolnym w 2010 r. (Dz. U. z 2009 roku, Nr 126, poz. 1040) zarządzam, co następuje:

§ 1


1. Powołuje Gminne Biuro Spisowe dla miasta i gminy Ruciane-Nida do przeprowadzania Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 roku w składzie:
1) Józef Kruszyński - lider gminny;
2) Tomasz Frąckiewicz - osoba odpowiedzialna za aktualizację wykazów gminnych.
2. Siedzibą Gminnego Biura Spisowego jest Urząd Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, Aleja Wczasów 4.

§ 2


Na terenie miasta i gminy Ruciane-Nida pracami Gminnego Biura Spisowego kieruje Gminny Komisarz Spisowy - Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 3


Gminne Biuro Spisowe odpowiedzialne będzie za organizację i przeprowadzenie na terenie miasta i gminy Ruciane-Nida Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 roku, zgodnie z wytycznymi zawartymi w Instrukcji organizacyjnej w sprawie sposobu przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego 2010.


§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz Miasta i Gminy

Leszek Marek Gryciuk


Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 20 lip 2010 10:51
Opublikował(a): Anna Fiodorow
Zaakceptował(a): Anna Fiodorow
Artykuł był czytany: 2033 razy