BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XIV / 77 / 2003

z dnia: 28 października 2003 roku.
w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieodpłatne na rzecz Gminy Ruciane-Nida nieruchomości gruntowej położonej w Karwicy.
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 9, lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, zm. Dz. U. z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 80, poz. 717) Rada Miejska w Rucianem-Nidzie uchwala, co następuje:

§ 1


Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie na własność Gminy Ruciane-Nida nieruchomości gruntowej nie zabudowanej, ozn. nr geod. 35/11, o pow. 624 m² , położonej w Karwicy od Pani Ireny Kuczyńskiej 70/100 części i od Państwa Franciszka Krajewskiego i jego żony Pani Alicji Barbary Krajewskiej 30/100 części.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Rucianym Nidzie

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu x/.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Bogdan Słabek


* Obwieszczenie rozplakatowano dnia 7 listopada 2003 roku.
* mapę pominięto.
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 29 lip 2010 13:50
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1833 razy