BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

VI/26/2011

z dnia: 30 marca 2011 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowych nie zabudowanych, położonych w Rucianem-Nidzie przy ul. Dworcowej, stanowiących własność Gminy Ruciane-Nida.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U z 2010 roku Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowych nie zabudowanych, położonych w Rucianem-Nidzie przy ul. Dworcowej, stanowiących własność Gminy Ruciane-Nida: ozn. nr geod. 79/4, o pow. 456 m2 i ozn.nr geod. 80/5, o pow. 354 m2 oraz ozn. nr geod. 79/3, o pow. 348 m2 i ozn. nr geod. 80/6, o pow. 415 m2.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu x/.


Przewodniczący Rady Miejskiej


Waldemar Kukiełko- x/ Obwieszczenie rozplakatowano dnia 5 kwietnia 2011r.
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 18 kwi 2011 12:47
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1873 razy