BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

IX/40/2011

z dnia: 2 czerwca 2011 r.
w sprawie: zatwierdzenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Ruciane-Nida na lata 2011 - 2020.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) art. 17, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje: <

§ 1.

Zatwierdza się Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Ruciane-Nida na lata 2011 - 2020 stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Waldemar Kukiełko

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 13 lip 2011 09:57
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1991 razy