BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

XII/51/2011

z dnia: 31 sierpnia 2011 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy, stanowiącego własnośc Gminy Ruciane-Nida.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zm.i) i w związku z art. 13 ust. 1 i art. 34 ust 1 pkt.3 oraz art. 37 ust.2 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 roku Nr 102, poz. 651 ze zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 5, o pow. użytkowej 38,41m2 usytuowanego w budynku wielolokalowym nr 23 w Ukcie wraz z pomieszczeniem przynależnym oraz udziałem wielkości 92/1000 części w gruncie, ozn. nr geod. 205/2, o pow. 2.549m2, stanowiącego własność Gminy Ruciane-Nida.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza sie Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu x/.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Waldemar Kukiełkox/ Rozplakatowano dnia 7 września 2011r.
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 12 wrz 2011 13:58
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1865 razy