BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 44/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida

z dnia: 1 września 2011 r.
w sprawie: wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 61b ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. wyznacza się Obwodową Komisję Wyborczą nr 1 z siedzibą w Świetlicy Osiedlowej w Rucianem-Nidzie, ul. Mazurska 13, 12-220 Ruciane-Nida.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2011 r. i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędzie Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie i zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie.


 
Burmistrz

/-/Zbigniew Janusz Opalach
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 14 paź 2011 08:59
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1684 razy