BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr RIO.VIII-0120-490/19 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 18 listopada 2019r.

poniedziałek, 25 lis 2019 12:56

Uchwała Nr RIO.VIII-0120-491/19 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 18 listopada 2019r.

poniedziałek, 25 lis 2019 13:27

Uchwała Nr RIO.VIII-0120-29/20 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 17 stycznia 2020r.

poniedziałek, 27 sty 2020 09:38

Uchwała Nr RIO.VIII-0120-165/20 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 15 kwietnia 2020 r.

czwartek, 14 maj 2020 11:29
w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Ruciane-Nida za 2019 rok.

Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2020 r.

czwartek, 14 maj 2020 11:46