BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr RIO.VIII-0120-29/20 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 17 stycznia 2020r.

Opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Ruiane-Nida  oraz o możliwości sfinansowania planowanego deficytu 2020 r. w załączeniu.

Pliki do pobrania: