BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomościprzeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania terenu przyległego, sporządzony zgodnie z art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 roku Nr 261, poz. 2603):

- działka przeznaczona pod zabudowę, ozn. nr geod. 229/296,
o pow. 21 m2, położona w Rucianem-Nidzie,
ujawniona w KW 12411, stanowiąca własność Gminy Ruciane-Nida.
- cena sprzedaży netto 2.100,00 zł.


1.Powyższa działka przeznaczona jest do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowanie terenu przyległego ozn. nr geod. 229/24 zgodnie z uchwałą nr XL/58/2009, z dnia 25 czerwca 2009 roku Rady Miejskiej Ruciane-Nida, na podstawie art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

2.Nabywca cenę sprzedaży działki może wpłacić jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie
nr 30 9364 0000 2001 0000 0071 0001 w Banku Spółdzielczym w Rucianem-Nidzie lub może wystąpić z wnioskiem o rozłożenie jej na raty roczne. Kwota rozłożona na raty jest oprocentowana i zabezpieczona hipotecznie.
Cena sprzedaży brutto wynosi 2.562,00 zł, w tym 22% podatek VAT stanowi kwotę 462,00 zł. Do ceny sprzedaży brutto doliczony zostanie koszt przygotowania dokumentacji do sprzedaży. Umowa notarialna sporządzona zostanie na koszt nabywcy.

3.Protokół uzgodnień z nabywcą zostanie spisany po okresie wywieszenia niniejszego wykazu na tablicy ogłoszeń. Protokół ten będzie stanowił podstawę do spisania umowy notarialnej w sprawie sprzedaży.

4.Wykaz niniejszy wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie tut. Urzędu tj. od dnia 4.09.2009 roku do dnia 25.09.2009 roku a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, a także na stronach internetowych właściwego urzędu.


Data powstania: piątek, 4 wrz 2009 09:44
Data opublikowania: piątek, 4 wrz 2009 08:29
Data przejścia do archiwum: piątek, 2 paź 2009 08:22
Opublikował(a): Teresa Dąbrowska
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1849 razy