BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie publicznego przetargu ustnego nieograniczonegoNa podstawie art. 28 ust. 1, art. 37 ust. 1 i art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U Nr 261, poz. 2603 z późn.zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22.09.2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 roku, Nr 207, poz. 2108) Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie ogłasza kolejny publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 16, o powierzchni użytkowej 56,15 m2, położonego na IV piętrze 24-lokalowego budynku mieszkalnego nr 8 w Rucianem-Nidzie przy ul. Kolejowej, składającego się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, wc i przedpokoju oraz przynależnej piwnicy o pow. 3,28 m2, Wraz ze sprzedażą przedmiotowego lokalu następuje oddanie w użytkowanie wieczyste, na okres 99 lat, udziału wielkości 56,15/1028,36 części w działce ozn. nr geod. 205/3, o pow. 531 m2, na której posadowiony jest budynek mieszkalny nr 8.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 80.000,00 zł ( w tym lokal – 98,80% i udział w gruncie – 1,20% ), wadium wynosi – 16.000,00 zł.
Publiczny przetarg ustny nieograniczony zostanie przeprowadzony w dniu
29 października 2009 roku, o godzinie 10.30, w sali nr 4 budynku Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie ul. Al. Wczasów 4.
1.W przetargu biorą udział osoby, które wpłacą wadium w wysokości podanej jak wyżej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 października 2009 roku włącznie, na konto Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie nr 19 9364 0000 2001 0000 0071 0005 w Banku Spółdzielczym w Rucianem-Nidzie i okażą komisji przetargowej dowód wpłaty wadium nie później niż 3 dni przed przetargiem ( pokój nr 2 w tut. UMiG).
2.Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu lub odwołaniu przetargu. Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od podpisania umowy notarialnej.
3 Ustalona w przetargu cena sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 16 jest zwolniona z podatku od towarów i usług zgodnie z art. 43 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług.
4.Nabywca nieruchomości ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego, koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży i będzie wnosił przez okres trwania użytkowania wieczystego udziału w gruncie opłatę roczną stanowiącą 1% wartości tego udziału ponadto jest zobowiązany wnieść pierwszą opłatę wynoszącą 25% wartości tego udziału + 22% VAT.
5.Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
6.Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronie internetowej www.bip.ruciane-nida.pl Zastrzega się prawo odwołania przetargu z podaniem przyczyny.
7. Bliższych informacji na temat przetargu można zasięgnąć w Urzędzie Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie ul. Al. Wczasów 4, pokój nr 2, tel. 0/87/4231036 w 52 lub 0/87/4254452, fax 0/87/4254456.


Data powstania: piątek, 25 wrz 2009 08:21
Data opublikowania: piątek, 25 wrz 2009 10:00
Data przejścia do archiwum: piątek, 30 paź 2009 09:39
Opublikował(a): Teresa Dąbrowska
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2109 razy