BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O XLIII SESJI RADY MIEJSKIEJ

Zawiadamiam, że dnia 30 września 2009 r. (środa) o godzinie 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem - Nidzie odbędzie się XLIII sesja Rady Miejskiej.
  Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie obrad
 2. Wybór sekretarza obrad
 3. Przyjęcie porządku obrad
 4. Rozstrzygnięcie konkursu na "Najładniejszy ogórdek przydomowy" i wręczenie nagród uczestnikom.
 5. Przyjęcie i podpisanie protokołu z XLII sesji w dniu 27 sierpnia 2009 r.
 6. Odpowiedź na wnioski i interpelacje radnych zgłoszone na XLII sesji Rady Miejskiej w dniu 27 sierpnia 2009 r.
 7. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy z działalności miedzy sesjami
 8. Realizacja budżetu Gminy za I półrocze 2009 r.
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • kamienia pamiątkowego
  • zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2009 rok
  • gospodarki gruntami
  • odrzucenia skarg Pana Zbigniewa Opalacha.
 10. Wnioski i interpelacje radnych
 11. Wolne wnioski
 12. Zamknięcie obrad

Przewodniczący Rady Miejskiej Ruciane - Nida
mgr Dietmar Georg Lange

Data powstania: czwartek, 17 wrz 2009 07:57
Data opublikowania: czwartek, 17 wrz 2009 08:03
Data przejścia do archiwum: piątek, 2 paź 2009 08:22
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1747 razy