BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Wykaz nieruchomościprzeznaczonej do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, sporządzony zgodnie z art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity - Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z 30.11.2004 roku z późn. zmianami):

Nr geod. 13/10, pow. 353 m2,
Położenie: Ruciane-Nida ul. Dybówek II,
cena netto 15.000,00 zł, KW 12965.

Przedmiotem sprzedaży jest działka przeznaczona pod zabudowę,
w drodze ustnego przetargu nieograniczonego,
w wykonaniu uchwały nr XXXVII/49/2009 Rady Miejskiej Ruciane-Nida, z dnia 28 kwietnia 2009 roku.
Nabywca wyłoniony w przetargu uiszcza cenę sprzedaży przed spisaniem umowy notarialnej.
Umowa notarialna sporządzona zostanie na koszt nabywcy w Kancelarii Notarialnej w Piszu.
Przetarg ustny nieograniczony zostanie przeprowadzony po okresie wywieszenia niniejszego wykazu na tablicy ogłoszeń.
Do ceny sprzedaży ustalonej w drodze przetargu doliczony zostanie 22% podatek VAT i koszt przygotowania dokumentacji do sprzedaży.
Wykaz niniejszy wywiesza się na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, na okres od 23.10.2009 roku do 13.11.2009 roku a ponadto informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, a także na stronach internetowych właściwego urzędu,


Data powstania: piątek, 23 paź 2009 10:15
Data opublikowania:
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 16 lis 2009 11:17
Opublikował(a): Teresa Dąbrowska
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1548 razy