BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

ZAPYTA IE OFERTOWE A DOSTAWĘ MATARIAŁÓW EDUKACYJ YCH A ZAJĘCIA KOREKCYJ O-KOMPE SACYJ E

ZAPYTA IE OFERTOWE A DOSTAWĘ MATARIAŁÓW EDUKACYJ YCH A ZAJĘCIA KOREKCYJ O-KOMPE SACYJ E na potrzeby projektu Gminy Ruciane – Nida pn. „W stronę dobrej szkoły II”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 ( Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.)
Pełna treść zapytania w załączniku.

Pliki do pobrania:

Data powstania: czwartek, 8 paź 2009 11:35
Data opublikowania: czwartek, 8 paź 2009 11:36
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 26 paź 2009 09:28
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1772 razy