BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

PRZETARG NIEOGRANICZONY

Szkoła Podstawowa w Ukcie zaprasza do złożenia ofert przy realizacji zamówienia publicznego w „trybie przetargu nieograniczonego” Ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych /Dz.U. Nr 76, poz.344 z późn.zm./.
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest obsługa bieżąca kotła c.o. w sezonie grzewczym w 2003/2004 w kotłowni Szkoły Podstawowej w Ukcie. Utrzymanie urządzeń grzewczych w dobrym stanie technicznym.
Po sezonie grzewczym – konserwacja kotła c.o. oraz sprzątnięcie pomieszczeń wraz z pobiałkowaniem ścian.
Maksymalna wartość zamówienia wynosi 2.000,00 zł. miesięcznie.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu podpisaną.
Ofertę należy złożyć w zapieczętowanej wewnętrznej i zewnętrznej kopercie.
Na kopercie zewnętrznej należy umieścić napis „Obsługa kotłowni”.
Na kopercie wewnętrznej należy podać dane dotyczące indentyfikacji oferenta.
Do ofert należy dołączyć kserokopię posiadanych uprawnień do obsługi kotłów c.o.
Oferent jest zobowiązany do podania całkowitej ceny cyfrowo oraz słownie.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego w Szkole Podstawowej w Ukcie do dnia 29 września 2003 r. do godz. 1230 .
Oferty złożone po terminie zostaną oferentowi zwrócone bez otwarcia.
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 29 września 2003 r. o godz. 1300
w siedzibie Zamawiającego.
ZASADY OCENY OFERTY
Cena oferenta.
Techniczna możliwość szybkiego usuwania awarii i dokonywania napraw instalacji c.o.
Data powstania: poniedziałek, 15 wrz 2003 09:22
Data opublikowania: poniedziałek, 15 wrz 2003 16:43
Data przejścia do archiwum: wtorek, 30 wrz 2003 09:19
Opublikował(a): Zdzisław Stecka
Zaakceptował(a): Leszek Marek Gryciuk
Artykuł był czytany: 2780 razy