BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Zastępca Kierownika Urzedu Stanu Cywilnego

Agnieszka Miszczuk

pokój numer 6
tel.: 087 42 54 433

 

 

 1. Przyjmowanie oświadczeń woli o zawarciu związku małżeńskiego.

 2. Przyjmowanie zapewnień o zamiarze zawarcia związku małżeńskiego.

 3. Sporządzanie aktów urodzenia.

 4. Sporządzanie aktów małżeństwa.

 5. Sporządzanie aktów zgonu.

 6. Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego skróconych, zupełnych i wielojęzycznych.

 7. Wydawanie decyzji w sprawach wynikających z prawa o akrach stanu cywilnego.

 8. Prostowanie aktów stanu cywilnego.

 9. Uzupełnianie aktów stanu cywilnego.

 10. Transkrypcje i odtwarzanie zagranicznych aktów stanu cywilnego.

 11. Przyjmowanie oświadczeń o uznaniu ojcostwa.

 12. Wydawanie zaświadczeń do zawarcia małżeństwa za granicą.

 13. Wydawanie zaświadczeń do ślubów konkordatowych.

 14. Wydawanie zaświadczeń o stanie cywilnym.

 15. Przyjmowanie oświadczeń o powrocie do nazwiska.

 16. Wpisywanie wzmianek w aktach stanu cywilnego.

 17. Wpisywanie przypisków w aktach stanu cywilnego.

 18. Wydawanie decyzji dotyczących zmiany imion i nazwisk.

 19. Przygotowywanie wniosków o nadanie medali ”Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”.

 20. Nadawanie numerów PESEL.

 21. Aktualizacja Rejestru PESEL

 22. Aktualizacja Rejestru stanu cywilnego.

 23. Przekazywanie ksiąg stanu cywilnego do Archiwum Państwowego.

 24. Sporządzanie sprawozdań i analiz.

 25. Przyjmowanie wniosków i wydawanie dowodów osobistych.

 26. Prowadzenie kopert dowodowych.

 27. Załatwianie spraw konsularnych w zakresie określonym w przepisach szczególnych.

Data powstania: piątek, 9 paź 2009 11:42
Data opublikowania: piątek, 9 paź 2009 11:48
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 4986 razy