BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości

przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy, stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida.
1. Położenie nieruchomości : Śwignajno
2. Numer działki : 96/3
3. Powierzchnia działki : 1.643 m2
4. Numer księgi wieczystej KW OL1P/00010955/6
5. Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 2, o powierzchni użytkowej 45,07 m2, składający się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki, usytuowany na parterze budynku mieszkalnego nr 7 w Śwignajnie. Do lokalu mieszkalnego nr 2 przynależy piwnica o pow. 13,48 m2, skład opału w piwnicy o powierzchni 11,93 m2 i pomieszczenia gospodarczego na poddaszu o powierzchni 2,81 m2 oraz 2 pomieszczeń w budynku gospodarczym o powierzchni 9,41 m2 i 7,74 m2. Razem powierzchnia użytkowa i przynależna wynosi 90,44 m2. Wraz ze sprzedażą wyżej wymienionego lokalu mieszkalnego następuje sprzedaż, udziału w wyżej wymienionej działce wielkości 2834/10000 części oraz taki sam udział w częściach wspólnych budynku mieszkalnego oraz urządzeń, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali.
Budynek mieszkalny nr 7 w Śwignajnie składa się z 4 lokali mieszkalnych.
Lokal mieszkalny jest przedmiotem sprzedaży na rzecz najemcy posiadającego umowę najmu zawartą na w/w lokal na czas nieokreślony.
6. Cena lokalu (wartość rynkowa lokalu ) wraz z udziałem w wyżej wymienionej działce wynosi 28.400,00 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy czterysta złotych).
Cena sprzedaży lokalu z udziałem w gruncie po udzieleniu bonifikaty w wysokości 90% na podstawie uchwały nr V/41/2007 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 31.01.2007 roku wynosi 2.840,00 zł. (słownie: dwa tysiące osiemset czterdzieści złotych ).
Do ceny sprzedaży lokalu zostaną doliczone koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży.
7. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Ruciane-Nida i zgodnie z uchwałą Nr XXXVI/27/2009 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 26 marca 2009 roku została przeznaczona do sprzedaży bezprzetargowej na rzecz najemców lokali mieszkalnych.
8. Umowa notarialna zostanie sporządzona w Kancelarii Notarialnej w Piszu.
9. Nabywca uiści należność w kwocie 2.840,00 zł + koszt przygotowania dokumentacji sprzedaży, w drodze jednorazowej wpłaty najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie nr 30 9364 0000 2001 0000 0071 0001 w Banku Spółdzielczym w Rucianem-Nidzie.
10.Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca. 11. Sprzedaż lokalu jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług Dz. U. z 2004 roku Nr 54, poz. 535 ze zmianami. 12.Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 23.10.2009 roku do dnia 13.11.2009 roku.


Data powstania: piątek, 23 paź 2009 10:24
Data opublikowania:
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 16 lis 2009 11:17
Opublikował(a): Teresa Dąbrowska
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1529 razy