BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych działek budowlanych nie zabudowanych, stanowiących własność Gminy Ruciane-Nida, przeznaczonych pod budownictwo garażowe, położonych w Rucianem-Nidzie przy ul. 11-tego Listopada:
Lp.1.
Nr geod. działki 227/35
Powierzchnia 18 m2
Cena wywoławcza 2.500,00 zł
Wadium 250,00 zł

Lp.2.
Nr geod. działki 227/36
Powierzchnia 18 m2
Cena wywoławcza 2.500,00 zł
Wadium 260,00 zł

Lp.3.
Nr geod. działki 227/37
Powierzchnia 18 m2
Cena wywoławcza 2.500,00 zł
Wadium 270,00 zł

Lp.4.
Nr geod. działki 227/38
Powierzchnia 18 m2
Cena wywoławcza 2.500,00 zł
Wadium 280,00 zł

Lp.5.
Nr geod. działki 227/39
Powierzchnia 18 m2
Cena wywoławcza 2.500,00 zł
Wadium 290,00 zł

Lp.6.
Nr geod. działki 227/40
Powierzchnia 18 m2
Cena wywoławcza 2.500,00 zł
Wadium 300,00 zł

Lp.7.
Nr geod. działki 227/41
Powierzchnia 18 m2
Cena wywoławcza 2.500,00 zł
Wadium 310,00 zł

Lp.8.
Nr geod. działki 227/42
Powierzchnia 18 m2
Cena wywoławcza 2.500,00 zł
Wadium 320,00 zł

Lp.9.
Nr geod. działki 227/43
Powierzchnia 18 m2
Cena wywoławcza 2.500,00 zł
Wadium 330,00 zł

Lp.10.
Nr geod. działki 227/44
Powierzchnia 18 m2
Cena wywoławcza 2.500,00 zł
Wadium 340,00 zł

Lp.11.
Nr geod. działki 227/45
Powierzchnia 18 m2
Cena wywoławcza 2.500,00 zł
Wadium 350,00 zł

Lp.12.
Nr geod. działki 227/46
Powierzchnia 18 m2
Cena wywoławcza 2.500,00 zł
Wadium 360,00 zł

Lp.13.
Nr geod. działki 227/47
Powierzchnia 18 m2
Cena wywoławcza 2.500,00 zł
Wadium 370,00 zł

Lp.14.
Nr geod. działki 227/48
Powierzchnia 18 m2
Cena wywoławcza 2.500,00 zł
Wadium 380,00 zł

Przedmiotem sprzedaży jest równocześnie, ze sprzedażą każdej wyżej wymienionej działki, udział wielkości 1/32 w działce ozn. nr geod. 227/32, o pow. 821 m2 , położonej w Rucianem-Nidzie przy ul. 11-tego Listopada.

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 30 września 2003 roku, o godzinie 10 00 , w sali nr 4 budynku Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie przy ul. Al. Wczasów 4.

1. W przetargu biorą udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w terminie do dnia 26 września 2003 roku /włącznie/ w gotówce na konto Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie nr 93640000-71-36711-9/2 w Banku Spółdzielczym w Rucianem-Nidzie.
2. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia.
3. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy.
4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
5. Ustala się , że jedno postąpienie wynosi 100,00 zł.
6. Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu.
7. Szczegółowych informacji można zasięgnąć w Urzędzie Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, tel. 0/prefiks/87/4231036 w 31 i 37.
Data powstania: piątek, 12 wrz 2003 08:09
Data opublikowania: środa, 24 wrz 2003 14:38
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 6 paź 2003 15:35
Opublikował(a): Teresa Dąbrowska
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2729 razy