BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym

Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych działek budowlanych
przeznaczonych pod budownictwo zagrodowe, położonych w Onufryjewie:
- ozn. nr geod. 107/5, o pow. 1.567 m2
cena wywoławcza 35.000,00 zł, wadium - 3.500,00 zł
- ozn. nr geod. 107/6, o pow. 1.525 m2
cena wywoławcza 34.500,00 zł, wadium - 3.450,00 zł
- ozn. nr geod. 107/5, o pow. 1.484 m2
cena wywoławcza 34.000,00 zł, wadium - 3.400,00 zł

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 17 listopada 2003 roku o godzinie 10.30, w sali nr 4 budynku Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie przy ul. Al. Wczasów 4.

1. W przetargu biorą udział osoby, które wpłacą wadium w gotówce, w terminie do dnia 13 listopada 2003 roku włącznie, podając numer działki i jej położenie, na konto Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie nr 93640000-71-36711-9/2 w Banku Spółdzielczym w Rucianem-Nidzie.
2. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone.
3. Cena nabycia nieruchomośći podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
4. Koszty notarialne związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.
5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
6. W razie uchylenia się ustalonego nabywcy od zawarcia umowy kupna-sprzedaży nieruchomości Gmina Ruciane-Nida może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
7. Ustala się, że jedno postąpienie wynosi 500,00 zł.
8. Zastrzega się możliwość odwołania lub unieważnienia przetargu.
Data powstania: poniedziałek, 27 paź 2003 13:42
Data opublikowania:
Data przejścia do archiwum: środa, 10 gru 2003 09:52
Opublikował(a): Teresa Dąbrowska
Zaakceptował(a): Leszek Marek Gryciuk
Artykuł był czytany: 2581 razy