BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA

O WYBORZE OFERTY I WYNIKU POSTĘPOWANIA
Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, w nawiązaniu do zamówienia publicznego PD-3410/21/2009 w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rucianem-Nidzie” zawiadamia, że w postępowaniu przetargowym do upływu terminu składania wpłynęła 1 oferta.

Oferta złożona przez przedsiębiorcę: Piotr Wawrzaszek Inżynieria Samochodów Specjalnych, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Leszczyńska 22 spełnia wszystkie wymogi Zamawiającego postawione Wykonawcom i jest jednocześnie najtańsza i najkorzystniejsza.

Oferta otrzymała łącznie - 100,00 pkt przy cenie 696 570,00 zł brutto.
Data powstania: wtorek, 12 sty 2010 13:23
Data opublikowania: wtorek, 12 sty 2010 14:40
Data przejścia do archiwum: czwartek, 21 sty 2010 07:39
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2001 razy